Bảng Giá Sàn Gỗ Công Nghiệp Tháng 11-2014

Bảng giá sàn gỗ công nghiệp tháng 11-2014, áp dụng cho sàn gỗ công nghiệp bán giá bán lẻ

1. Bảng Giá Sàn gỗ Kosmos
Logo Sàn gỗ Kosmos
 
STT Sản Phẩm Quy cách đóng hộp Mã sản phẩm Đơn giá
1 Kosmos 8mm 1216 x 196 Hộp 10 SP TS7538 -TS2288 -TS2244 - TS2299 - TS2266 - TS7539 - TS7506 165.000 VNĐ
2 Kosmos 8mm 808 x 130 Hộp 30 SP  TB901 - TB902 - TB903 - TB904 -TB905 - TB906 195.000 VND
3 Kosmos 12mm 810 x 133 Hộp 20 SP 4105 - 3259 - 3975 - 0703 - 8686 - 9615 220.000
VNĐ
4 Kosmos 12mm 810 x 107 Hộp 20 SP MB6048 - MB6049 - MB3856 -MB3857 - MB2725 - MB4646  225.000 VNĐ
5 Kosmos 12mm 810 x 107 Hộp 20 SP  861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 230.000 VNĐ


2. Bảng Giá Sàn Gỗ MorSer
 
STT Sản Phẩm Quy cách đóng hộp Mã sản phẩm Đơn Giá
1 Morser 12mm 808 x 130 Hộp 20 SP QH 01 -QH 02 -QH 07 -QH15 - QH14 265.000
VNĐ
2 Morser 12mm 808 x 104 Hộp 20 SP QH 17 -QH 11 -QH 13 -QH05 -QH 18 265.000
VNĐ
3 Morser 12mm 1216 x 129 Hộp 12 SP 6820 - 6830 - 6822 - 6832 275.000 VNĐ
4 Morser 12mm 1216 x 129 Hộp 12 SP 6828- 6829 - 6835 - 6833  275.000 VNĐ

3. Bảng giá sàn gỗ Thaixin ( Made in Thailand )
 
STT Sản Phẩm Quy cách đóng hộp Mã sản phẩm Đơn giá
1 Thaixin 8mm 205x192 Hộp 8 SP MF -1022 - 1031 - 1067 - 2080 - 2081 230.000 VNĐ
2 Thaixin 12mm 1205 x 193 Hộp 7 SP HK 1067-12 ; HK 1048-12;
HK 2057-12;HK 2080-12
335.000 VNĐ
3 Thaixin 12mm 1205 x 193 Hộp 7 SP VG 1031 - VG 1070 - VG 1082 - VG 1067 - VG 1048 370.000 VNĐ
4 Thaixin 12mm 1205 x 193 Hộp 7 SP HK 10712 ;HK 1031 335.000 VNĐ

4. Bảng Giá Sàn Gỗ PREMIE
Logo premier sàn gỗ
STT Sản Phẩm Quy cách đóng gói Mã sản phẩm Đơn Giá
1 PREMIE 8mm 1216 x 186   P 701 -P 702 -P 703 -P 704 - P 705 -P 706 170.000 VNĐ
2 PREMIE 12mm 808 x 130   P 6006  -P 6119 -P 6007 - -P6008 -P 6009 -P 6018 220.000 VNĐ

5. Bảng Giá Sàn Gỗ HORMAN
Logo sàn gỗ hormann
 
STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Đơn Giá
1 HORMAN 12mm 808 x 130 HV 1008 - 1184 - 1166 - 1368
 - 1186 - 1160 - 1881 - 1114 - 1113
235.000 VNĐ
2 HORMAN 12mm 1215 x 136 HD 588 - 518 - 1008 - 1160 - 1166 - 6119 240.000 VNĐ

6. Bảng Giá Sàn Gỗ Nghiệp Kahn ( Nhập khẩu Đức )
Logo sàn gỗ Kahn
 
STT Sản Phẩm Mã sản phẩm Đơn giá
1 Kahn 12mm 815 x 123 KP 588 - 908 - 911A - 928 - 981 - 943 - 518 290.000 VNĐ
2 Kahn 12mm 1215 x 126 KPA 815 - 818 - 826 - 859 - 893 - 824 328.000 VNĐ
3 Kahn 12mm 1375 x 188 DW 4906-4907-4908-4909-4910-4911-4912-4913-4914 452.000 VNĐ
4 Kahn 12mm 1380 x 113 DE 4901 - 4902 - 4904 - 4905 455.000 VNĐ
5 Kahn 12mm 1215 x 166 KS 361 - 362 - 363 - 365 - 366 378.000 VNĐ
6 Kahn 08mm 1217 x 146 AQ 211 - 213 - 215 - 216 - 218 585.000 VNĐ
7 Kahn 12mm 1845 x 188 R 1202 - 1206- 1207- 1208 - 1209 615.000 VNĐ


7. Bảng giá sàn gỗ ROBINA
Logo sàn gỗ Robina
 
STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Đơn Giá
1 ROBINA 8mm 1283 x 193 AL31-M23-CE21-T15-035-O112-O37-
O114-O17-O18-AS22
303.000 VNĐ
2 ROBINA 8mm 1283 x 193 WE22 315.000 VNĐ
3 ROBINA 12mm 1283 x 115 T11 - T12 - W11 463.000 VNĐ
4 ROBINA 12mm 1283 x 193 W25 - T22 405.000 VNĐ


Lưu ý:
  • Bảng giá cập nhật tháng 11-2014 áp dụng trong tháng 11 năm 2014 đến khi cập nhất bảng giá mới.
  • Giá sàn gỗ một số sản phẩm có thể thay đổi theo thời giá 
  • Giá trên chưa bao gồm phí thi công , phụ kiện , thuế VAT
  • Có giá ưu đãi cho đơn hàng số lượng lớn và đại lý.
Hiện có 0 bình luận